Deloitte verginet

1.2.2016 :

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Temmuz-Aralık 2015 Dönemine Ait Yapılması Gereken Bildirimlerin Son Günü


1.2.2016 :

Aralık 2015 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi


1.2.2016 :

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi Son Günü


1.2.2016 :

Yıllık Harçların ödemesinin son günü


1.2.2016 :

Aralık 2015 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü 


1.2.2016 :

2015 yılında kullanılan defterlerin 2016 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik için son gün (VUK)


1.2.2016 :

2015 yılına ait yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki (TTK)


1.2.2016 :

Aralık 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi 


1.2.2016 :

Aralık 2015 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


8.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi 


10.2.2016 :

16-31 Ocak 2016 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi  


15.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  


15.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi  


15.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi 


15.2.2016 :

Ekim-Kasım-Aralık 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyanı 


15.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi


15.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


15.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi   


17.2.2016 :

Ekim-Kasım-Aralık 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergisi ödemesi 


22.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:8 Nolu, (III) Sayılı Listenin (3C) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin EK:2A Nolu, (III) Sayılı Listenin (3A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:2B Nolu,(III) Sayılı Listenin (3B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:2C Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:2 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı


22.2.2016 :

Ocak 2016 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi


22.2.2016 :

Ocak 2016 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi


22.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


22.2.2016 :

Ocak 2016 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi


23.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi 


23.2.2016 :

Ocak 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


23.2.2016 :

Ocak 2016 dönemi Damga Vergisinin beyanı 


24.2.2016 :

Ocak 2016 dönemi KDV beyanı


25.2.2016 :

01-15 Şubat 2016 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi 


25.2.2016 :

Basit usulde vergilendirilen mükellefler için 2015 yılına ilişkin Gelir Vergisi beyanı 


26.2.2016 :

Ocak 2016 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi 


26.2.2016 :

Ocak 2016 dönemi KDV ödemesi


26.2.2016 :

Ocak 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


29.2.2016 :

 Ocak 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi 


29.2.2016 :

Ocak 2016 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


29.2.2016 :

Ocak 2016 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi


29.2.2016 :

Ocak 2016 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü 


29.2.2016 :

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2015 yılına ilişkin Gelir Vergisi 1. Taksit ödemesi

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.