Deloitte verginet

7.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi


12.10.2015 :

16-30 Eylül 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


12.10.2015 :

16-30 Eylül 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı


15.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemi Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


15.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi


15.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi


15.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi Eylül 2015 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi Eylül 2015 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


20.10.2015 :

Eylül 2015 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi


20.10.2015 :

Eylül 2015 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi


20.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


20.10.2015 :

Eylül 2015 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi


20.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:6 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin İlişkin EK:7 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:8 Nolu,(III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:9 Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:10 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı


23.10.2015 :

Eylül 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


23.10.2015 :

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar)beyanı


23.10.2015 :

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) beyanı


23.10.2015 :

Eylül 2015 dönemi Damga Vergisinin beyanı


23.10.2015 :

Eylül 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi


26.10.2015 :

Eylül 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


26.10.2015 :

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar)ödemesi


26.10.2015 :

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) ödemesi


26.10.2015 :

Eylül 2015 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi


26.10.2015 :

Eylül 2015 dönemi KDV beyanı ve ödemesi


26.10.2015 :

01-15 Ekim 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


26.10.2015 :

01-15 Ekim 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.