Deloitte verginet

1.8.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


1.8.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


1.8.2016 :

2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


1.8.2016 :

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi


1.8.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


1.8.2016 :

 Haziran 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi 


1.8.2016 :

Haziran 2016 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


1.8.2016 :

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Ocak-Haziran 2016 Dönemine Ait Yapılması Gereken Bildirimlerin Son Günü


1.8.2016 :

Haziran 2016 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi


1.8.2016 :

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin 2.Taksit Ödemesi


1.8.2016 :

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Son Günü


1.8.2016 :

2015 yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi


8.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi


10.8.2016 :

16-31 Temmuz 2016 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi  


15.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi


15.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


15.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi   


15.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   


15.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi  


15.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi 


15.8.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyanı 


17.8.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi ödemesi 


22.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:8 Nolu, (III) Sayılı Listenin (3C) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin EK:2A Nolu, (III) Sayılı Listenin (3A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:2B Nolu,(III) Sayılı Listenin (3B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:2C Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:2 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı


22.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi


22.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi


22.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 


22.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi


23.8.2016 :

Temmuz 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi 


23.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemi Damga Vergisinin beyanı  


23.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


24.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemi KDV beyanı


25.8.2016 :

01-15 Ağustos 2016 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi 


26.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi  


26.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemi KDV ödemesi


26.8.2016 :

Temmuz 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.