Deloitte verginet

2.5.2016 :

2015 yılı Kurumlar Vergisi beyanı için son gün.


2.5.2016 :

Mart 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


2.5.2016 :

Mart 2016 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


2.5.2016 :

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin İnternet Vergi Dairesi Hesabında Oluşturulan Vergi Levhasının Alınmasının Başlangıcı


2.5.2016 :

Mart 2016 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi


2.5.2016 :

Mart 2016 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü 


2.5.2016 :

2015 yılı Kurumlar Vergisi ödemesi 


2.5.2016 :

2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Son Günü


9.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi 


10.5.2016 :

16-30 Nisan 2016 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi  


16.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   


16.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi  


16.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi 


16.5.2016 :

Ocak-Şubat-Mart 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyanı  


16.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi


16.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


16.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi   


17.5.2016 :

Ocak-Şubat-Mart 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi ödemesi 


20.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:8 Nolu, (III) Sayılı Listenin (3C) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin EK:2A Nolu, (III) Sayılı Listenin (3A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:2B Nolu,(III) Sayılı Listenin (3B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:2C Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:2 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı


20.5.2016 :

Nisan 2016 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi


20.5.2016 :

Nisan 2016 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi


20.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  


20.5.2016 :

Nisan 2016 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi


23.5.2016 :

Nisan 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi 


23.5.2016 :

Nisan 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


23.5.2016 :

Nisan 2016 dönemi Damga Vergisinin beyanı  


24.5.2016 :

Nisan 2016 dönemi KDV beyanı


25.5.2016 :

01-15 Mayıs 2016 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi  


26.5.2016 :

Nisan 2016 dönemi KDV ödemesi


26.5.2016 :

Nisan 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


26.5.2016 :

Nisan 2016 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi 

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.