Deloitte verginet

4.8.2014 :

Haziran 2014 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü


7.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi


11.8.2014 :

16-31 Temmuz 2014 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


14.8.2014 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyanı


15.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemi Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


15.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi


15.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi


15.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi Temmuz 2014 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi Temmuz 2014 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


18.8.2014 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi ödemesi


20.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi


20.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi


20.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


20.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi


20.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:6 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin İlişkin EK:7 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:8 Nolu,(III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:9 Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:10 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı


25.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


25.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemi Damga Vergisinin beyanı


25.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemi KDV beyanı


25.8.2014 :

Temmuz 2014 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi


25.8.2014 :

01-15 Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


26.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


26.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi


26.8.2014 :

Temmuz 2014 dönemi KDV ödemesi

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.