Deloitte verginet

8.7.2016 :

Haziran 2016 dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi bildirimi ve ödemesi


11.7.2016 :

16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


14.7.2016 :

16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


15.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


15.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


15.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


15.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


15.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


15.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


20.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


20.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


20.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


20.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


20.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


25.7.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


25.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


25.7.2016 :

1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


25.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


25.7.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


25.7.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


25.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


26.7.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


26.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


26.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Ödemesi


26.7.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


26.7.2016 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Ödemesi


26.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


26.7.2016 :

1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


28.7.2016 :

Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.