Deloitte verginet

2.1.2017 :

Kasım 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi 


2.1.2017 :

Kasım 2016 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


2.1.2017 :

Kasım 2016 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi


2.1.2017 :

Kasım 2016 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü 


2.1.2017 :

2017 yılında kullanılacak defterlerin açılış tasdiki için son gün


9.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi


10.1.2017 :

 16-31 Aralık 2016 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


16.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi


16.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi


16.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi 


16.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 


16.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi


16.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi


20.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:8 Nolu, (III) Sayılı Listenin (3C) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin EK:2A Nolu, (III) Sayılı Listenin (3A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:2B Nolu,(III) Sayılı Listenin (3B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:2C Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:2 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı


20.1.2017 :

Aralık 2016 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi


20.1.2017 :

Aralık 2016 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi


20.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 


20.1.2017 :

Aralık 2016 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi


23.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi 


23.1.2017 :

Aralık 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


23.1.2017 :

Ekim-Kasım-Aralık 2016 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


23.1.2017 :

Aralık 2016 dönemi Damga Vergisinin beyanı 


23.1.2017 :

Ekim-Kasım-Aralık 2016 dönemine ait GVK 67 Md kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) beyanı


24.1.2017 :

Aralık 2016 dönemi KDV beyanı


25.1.2017 :

01-15 Ocak 2017 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi  


26.1.2017 :

Aralık 2016 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi 


26.1.2017 :

Aralık 2016 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


26.1.2017 :

Ekim-Kasım-Aralık 2016 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


26.1.2017 :

Ekim-Kasım-Aralık 2016 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) ödemesi


26.1.2017 :

Aralık 2016 dönemi KDV ödemesi


31.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi 


31.1.2017 :

Aralık 2016 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


31.1.2017 :

Aralık 2016 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi


31.1.2017 :

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Temmuz-Aralık 2016 Dönemine Ait Yapılması Gereken Bildirimlerin Son Günü


31.1.2017 :

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi Son Günü


31.1.2017 :

Aralık 2016 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü 


31.1.2017 :

Yıllık Harçların ödemesinin son günü


31.1.2017 :

Hesap dönemi takvim yılı olanlar için Tam tasdik sözleşmelerinin düzenlenmesinin son günü 


31.1.2017 :

2016 yılında kullanılan defterlerin 2017 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik için son gün (VUK)


31.1.2017 :

2016 yılına ait yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki (TTK)

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.