Deloitte verginet

1.7.2015 :

Mali Tatil


2.7.2015 :

Mali Tatil


3.7.2015 :

Mali Tatil


6.7.2015 :

Mali Tatil


7.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi bildirimi ve ödemesi (Mali Tatil)


8.7.2015 :

Mali Tatil


9.7.2015 :

Mali Tatil


10.7.2015 :

Mali Tatil


13.7.2015 :

Mali Tatil


14.7.2015 :

Mali Tatil


15.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi KKDF beyanı ve ödemesi (Mali Tatil)


16.7.2015 :

Mali Tatil


17.7.2015 :

RAMAZAN BAYRAMI


20.7.2015 :

Haziran 2015 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi


20.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödemesi


20.7.2015 :

Haziran 2015 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:6 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin İlişkin EK:7 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:8 Nolu,(III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:9 Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:10 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı


20.7.2015 :

Mali Tatil


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Özel İletişim Vergisinin beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Damga Vergisinin beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi KDV beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


27.7.2015 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı


27.7.2015 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) beyanı


27.7.2015 :

16-30 Haziran 2015 dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı


27.7.2015 :

01-15 Temmuz 2015 dönemi ÖTVK 1 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi ÖTVK 2 sayılı listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’ nin beyanı Haziran 2015 dönemi ÖTVK 3 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı Haziran 2015 dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı


27.7.2015 :

Haziran 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi


27.7.2015 :

16-30 Haziran 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı


27.7.2015 :

01-15 Temmuz 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Özel İletişim Vergisinin ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemine ait şans oyunları vergisinin ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi KDV ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


30.7.2015 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi


30.7.2015 :

Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) ödemesi


30.7.2015 :

16-30 Haziran 2015 dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi


30.7.2015 :

01-15 Temmuz 2015 dönemi ÖTVK 1 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 dönemi ÖTVK 2 sayılı listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’ nin ödemesi Haziran 2015 dönemi ÖTVK 3 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi Haziran 2015 dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi


30.7.2015 :

Haziran 2015 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü


31.7.2015 :

Haziran 2015 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi


31.7.2015 :

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin 2.Taksit Ödemesi


31.7.2015 :

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Son Günü


31.7.2015 :

Haziran 2015 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü


31.7.2015 :

2014 yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi


31.7.2015 :

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Ocak-Haziran 2015 Dönemine Ait Yapılması Gereken Bildirimlerin Son Günü

  Anasayfa İletişim
Yasalara Uygunluk  Mahremiyet  Güvenlik
© 2011 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Her hakkı saklıdır.